صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۵.۲۷) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۵۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۳۲ ۰.۲۱ ۲۲۰ ۱۱۶.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۳.۴۲) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۴۴) (۰.۱۱) (۷۹.۹۴) (۳۲.۶۳)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۱۲ ۱.۱۹ ۵,۷۲۰.۱۲ ۷,۳۰۱.۴۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۷۳ ۰.۳۹ ۱,۳۰۰.۳۵ ۳۱۹.۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۶۵ ۰.۳۶ ۹۶۶.۲۲ ۲۷۶.۹۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۷۸ (۰.۲۲) ۱,۵۹۷ (۵۴.۴۴)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱ ۱.۱۴ ۳,۷۰۸.۶۶ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۳۴ ۰.۴۱ ۲۴۸.۰۴ ۳۴۲.۲۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۴۹) (۱.۴۱) (۹۹.۵۸) (۹۹.۴۳)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۷) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۲ ۰ ۱۰۶ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۹۱.۸۳ ۱۶۶.۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۲۸) ۰.۴۷ (۶۴.۴۱) ۴۴۷.۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۲.۰۶) (۰.۵۷) (۹۹.۹۵) (۸۷.۴۸)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۵۸ ۰ ۷۳۲.۵۵ ۰