صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۲۸) (۱.۲۵) (۹۹.۰۹) (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۳۴ ۱.۱۶ ۱۲,۹۴۳.۱۸ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۹۶) (۰.۶۸) (۹۷.۰۱) (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۲۶ ۱.۵۱ ۹,۷۲۴.۸۴ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۷) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۴۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۵۱ ۱.۰۸ ۵۴۰.۰۲ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۸) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ (۰.۱۴) ۰.۷۲ (۴۰.۲۹) ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲.۲۲ ۱.۵۲ ۳۰۱,۴۶۹.۳۷ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰.۹۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۵۹ ۱.۶۱ ۳۱,۵۹۹.۲۶ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۲۲ ۰.۸۹ ۸,۳۸۳.۱۲ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۰۴) (۱.۰۷) (۹۷.۸۳) (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱.۲۸ ۰.۷ ۱۰,۲۸۹.۸۲ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲.۳۸ ۱.۹۶ ۵۳۳,۶۳۷.۷۵ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۴۸ ۰ ۴۸۲.۲۴ ۰