صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
متولی صندوق

شرکت  سبدگردان آسمان

مشخصات كلي

 

نام

سرمايه ثبت شده (ريال)

سرمايه پرداخت شده (ريال)

شرکت سبدگردان آسمان

20.000.000.000

20.000.000.000

مشخصات اعضاء هيأت مديره

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

درصد سهامداری

1

مهدی فریور

رئیس هیئت مدیره

16.67

2

سیدجواد جمالی

نائب رئیس هیئت مدیره

16.67

3

محمد اقبال نیا

عضو هیئت مدیره

16.67

4

محمد صدرایی

مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره)

 


آدرس:  تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، شماره ۱۵، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۸۶۷۶۷۳۱۴

تلفن:    ۴۱۷۹۳۰۰۰ - ۸۸۵۵۱۶۲۳ - ۸۸۵۵۱۶۳۷ - ۸۸۵۵۱۶۳۲
فکس:   ۸۸۵۵۱۶۲۸