صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه دنیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۵۱۵
مدیر سرمایه‌گذاری

مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام  نام خانوادگی نام پدر کدملی   محل صور تاریخ تولد تابعیت
   احسان     بدیعی     فریدون 0066506451       تهران 1359/10/14        ایرانی
    علی     نوریان      احمد 0064260690       تهران 1356/03/17        ایرانی
    دانش   قراگوزلو     محمود 0324011385       کرج 1367/10/21  ایرانی

 

برای دریافت رزومه مدیر سرمایه گذاری صندوق بر روی لینک زیر کلیک نمایید.